ชื่อองค์กร
Project
Training
Audit
บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)
  Requirements & Internal Audit
ISO 9001:2000
ISO 14001:1996
TIS. 18001-2542
 
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000
Requirements
บริษัท ไทย โพลิโพรไพลีน จำกัด
(ผลิตโพลิโพรไพลีน)
  Requirements & Internal Audit
ISO 9001:2000
ISO 14001:1996
TIS. 18001-2542
 
บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตสีทา)
  Internal Quality/Environment Audit
(ISO 19011:2002)
 
บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
Internal Audit
ISO/TS 16949:2002
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
(ผลิตอาหาร)
Internal Quality/Environment Audit
(ISO 19001:2002)
บริษัท พี. เอม. ฟูด จำกัด
(ผลิตขนมอบกรอบ)
ISO 14001:1996 Requirements  
บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด
(บริการให้เช่ารถเครน)
Document Development & Control  
บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
(ผลิตบรรจุภัณฑ์)
ISO 14001:1996 Requirements  
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000 Requirements
บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)
ISO 14001:1996 Requirements  
Internal Quality/Environment Audit (ISO 19011:2002)
บริษัท อุตสาหกรรมจักรยานไทย จำกัด
(ผลิตรถจักรยาน)
ISO 9001:2000
Requirements
บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนชุดชั้นใน)
ISO 9001:2000
Requirements
Internal Audit ISO 9001:2000
บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
(รับเหมาก่อสร้าง)
Document Development & Control
บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
(ขายและซ่อมรถยนต์)
Document Development & Control
บริษัท ไทยปิยะค้าเหล็ก จำกัด
(ผลิตเหล็กแผ่น)
Requirements
ISO 9001:2000
 
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท ชลบุรี อาร์ ไอ เอ จำกัด
(บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)
Leadership Development
บริษัท ไทยบาโรด้า อินดัสตรี้ส์ จำกัด
(ผลิตผ้าใบยางล้อรถยนต์)
Requirements
ISO 14001:1996
บริษัท ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(บริการเครื่องชั่ง ตวง วัด)
Presentation  
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่
(ผลิตยางแผ่น)
  Requirements
ISO 9001:2000
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท วู้ดเวอร์ค โปรดักส์ จำกัด
(แปรรูปไม้)
Requirements
ISO 9001:2000
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท วู้ดเวอร์ค ครีเอชั่น จำกัด
(แปรรูปไม้)
Requirements
ISO 9001:2000
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จำกัด
(แปรรูปไม้)
Requirements
ISO 9001:2000
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด
(ผลิตยาง)
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท เอเซี่ยน สตีล โปรดักส์ จำกัด
(ผลิตท่อเหล็ก)
  Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนซิลิโคน)
  Internal Audit
ISO 14001:1996

บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
(ผลิตงานเหล็ก)

  Advance to
ISO 9001:2000

บริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด
(ผลิตถุงมือแพทย์)

  Internal Audit
ISO 9001:2000

บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตสารเคมี)

  Requirements
IS0 9001:2000

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
(ผลิตสังกะสี)

  Requirements
ISO 9001:2000
 
Internal Audit
ISO 9001:2000
Internal Audit
TIS.18001-2542
ISO 14001:1996
Requirements

บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
(ผลิตน้ำมันหล่อลื่น)

  Requirements
IS0 9001:2000

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
(ผลิตยางพาราแผ่น)

  Requirements
IS0 9001:2000

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
(บริการขนถ่ายผลิตภัณฑ์เหลว)

  Requirements
IS0 9001:2000
 
Internal Audit
ISO 9001:2000
ISO 9001 Awareness
บริษัท เอส. ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ผลิตเฟอร์นิเจอร์)
  Internal Audit
ISO 9001:2000
 
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
(ผลิตอาหารแช่แข็ง)
  Internal Audit
ISO 9001:2000
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(บริการด้านการศึกษา)
  Requirements
ISO 9001:2000
 
Internal Audit
ISO 9001:2000
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  Requirements
ISO 9001:2000
 
Internal Audit
ISO 9001:2000

Page 1 l 2


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY