ชื่อองค์กร
Project
Training
Audit
บริษัท ซีพลาส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ผลิตถุงซิปแบบรูดปิดได้)
ISO 9001:2000
บริษัท ดีเคเค ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(ออกแบบ ติดตั้งและบริการเสาโทรคมนาคม)
ISO 9001:2000
บริษัท ซีเอ็นซี บางปะอิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)
IS/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2002 Requirements
Internal Audit
ISO/TS 16949:2002

Document Development & Control

บริษัท มาสเตอร์โกลฟ อินดัสตรี จำกัด
(ผลิตถุงมือยาง)
ISO 9001:2000 ISO 9001:2000
Requirements
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท ซุปเปอร์โกลฟ อินดัสตรี จำกัด
(ผลิตถุงมือยาง)
ISO 9001:2000 ISO 9001:2000
Requirements
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท ไคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ)
ISO 9001:2000 Internal Quality/Environment Audit ISO 19011:2002
Effective Documentation Development & Control
QCC - 7 Tools
Leadership
Development
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
(บริการรักษาพยาบาล)
ISO 9001:2000 Internal Quality/Environment Audit
ISO 19011:2002
บริษัท พี ไอ เอ เอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า)
ISO 9001:2000
ISO 14001:1996
Leadership
Development
บริษัท เฟรนชิพ เอ็นเตอร์ไพร (1977) จำกัด
(ผลิตของเล่นสุนัข)
ISO 9001:2000
บริษัท โอ.เอส.คัลเลอร์ ฟูล กรุ๊ป จำกัด
(ผลิตสีสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์)
ISO 9001:2000
ISO 14001
TIS.18001-2542
Leadership
Development
บริษัท เจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ จำกัด
(ผลิตสปริง)
ISO 9001:2000
ISO/TS 16949:2002
Statistic Internal Audit
บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
(ผลิตเครื่องปรับอากาศ)
ISO 9001:2000
บริษัท เฟเวอริท ฟู้ด อินดัสเทรียล จำกัด
(ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง)
ISO 9001:2000
บริษัท โบฟา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ผลิตเฟอร์นิเจอร์)
ISO 9002:1994 Requirements
ISO 9001:2000
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท เท็กซ์ซิม-แพค (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
Requirements
ISO 9001:2000
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
(ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค)
Internal Quality/
Environment Audit
ISO 19011:2002
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส์ (1996) จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)
Internal Quality/
Environment Audit
ISO 19011:2002
บริษัท โปรไวรอน จำกัด
(ขนถ่ายสารเคมี)
Quality Awareness
ISO 9001:2000
บริษัท ท่าไทย จำกัด
(ผลิตกรดซันฟูริก)
ISO 9001:2000
Requirements
Internal Quality/
Environment Audit
ISO 19011:2002
Quality Awareness
ISO 9001:2000
บริษัท ไทย บริดจสโตน จำกัด
(ผลิตยางล้อ)
Internal Quality/Environment Audit
(ISO 19011:2002)
บริษัท ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)
Effective Documentation Development & Control
บริษัท เนสท์เล่ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตอาหาร)
Effective Documentation Development & Control
บริษัท สยาม พอป พลาสท์ จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก)
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000 Requirements
บริษัท โอกิ (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้สำนักงาน)
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000 Requirements
บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000 Requirements
บริษัท ยูเนี่ยนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จำกัด
(ผลิตกล่องกระดาษ)
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000 Requirements
บริษัท แม็ค พริ๊นท์แอนด์แพค จำกัด
(ผลิตบรรจุภัณฑ์)
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000 Requirements
บริษัท เคพีเอ็น อาชิโมริ จำกัด
(ผลิตเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์)
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000 Requirements
บริษัท ทีโอเอ แซนเกียว อินดัสตรีส์ จำกัด
(ผลิตกระดาษทราย)
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000 Requirements
บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
ISO/TS 16949:2002 & ISO 9001:2000 Requirements
บริษัท มอลเทน (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตลูกบอลกีฬา)
Internal Audit
ISO 9001:2000
บริษัท ไทย มิตซูวา จำกัด
(ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก)
ISO 14001:1996
Requirements
บริษัท ไทย โพลิเอททีลีน จำกัด
(ผลิตโพลิเอททีลีน)
Requirements & Internal Audit
ISO 9001:2000
ISO 14001:1996
TIS. 18001-2542

Page
1 l 2Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY