จัดอบรมหลักสูตร "Internal Quality/Environment Audit (ISO 19011:2002)
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "Internal Quality/Environment Audit (ISO 19011:2002) ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2546 โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
 

     
 
บริษัท ท่าไทย จำกัด ใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Requirements and Internal Audit ISO 9001:2000
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอขอบคุณบริษัท ท่าไทย จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการการฝึกอบรมในหลักสูตร Requirements and Internal Audit ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2546 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมของบริษัท จังหวัดสมุทรสาคร
 

     
 
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, บริษัท ไทยโพลิโพร
ไพลีน จำกัด และ บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย ใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร Internal Audit ISO 14001:1996 และ มอก. 18001
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอขอบคุณบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด, บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด และบริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการการฝึกอบรมในหลักสูตร Internal Audit ISO 14001:1996 และ มอก. 18001 เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2546 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมของบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 

     
 
บริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด ใช้บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2002
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอขอบคุณบริษัท ไทย โควะ พรีซีชั่น จำกัด ที่มอบความไว้วางใจ ให้บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2002
 

     
 
บริษัท ซุปเปอร์โกลฟ อินดัสตรี จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บริษัท ซุปเปอร์โกลฟอินดัสตรี จำกัด ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000
 

     
 
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร "Internal Audit ISO 9001:2000"
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอขอบคุณโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการการฝึกอบรมในหลักสูตร Internal Audit ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2546 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่
 

 
   

Page 13 l 12 l 11 l 10 l 9 l 8 l 7 l 6 l 5 l 4 l 3 l 2 l 1


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY