อบรม ISO 9001:2000 และ ISO/TS 16949 สำหรับผู้บริหาร

       
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
ด้จัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001:2000 และ ISO/TS 16949 สำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2545 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 60 องค์กรเข้าร่วมอบรม

 

     
  GSC ทำสัญญา ISO/TS 16949:2002

       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ จำกัด ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง และได้ให้ความไว้วางใจ แอดวานซ์ นาฟ อีกครั้ง โดยตกลงทำสัญญาให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2002
 

     
  P I A M ทำสัญญา ISO/TS 16949:2002

       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท พี ไอ เอ เอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง และได้ให้ความไว้วางใจ แอดวานซ์ นาฟ อีกครั้ง โดยตกลงทำสัญญาให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO/TS 16949:2002
 

     
  AMENA AIR ทำสัญญา ISO 9001:2000

      บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ จำกัด ได้ตกลงทำสัญญาให้ บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการปรับ Version ISO 9001:2000
 
   

Page 13 l 12 l 11 l 10 l 9 l 8 l 7 l 6 l 5 l 4 l 3 l 2 l 1


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY