โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000

       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษา ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง
 

   
 ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ใช้บริการฝึกอบรม

       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ ได้รับความไว้วางใจใช้บริการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจาก บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการอบรมหลักสูตร ISO 9001:2000 Awareness ให้กับพนักงานทุกระดับ
 

   
 จัดอบรมหลักสูตร Overview of ISO/TS 16949:2002

       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร "Overview of ISO/TS 16949:2002 สำหรับผู้บริหาร" ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
 

   
 ไทยมิตซูวา และยูแทกซ์ เอฟเอ็ม ใช้บริการฝึกอบรม

       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ได้มีโอกาสบริการฝึกอบรม "ISO 14001:1996 Awareness" ให้กับผู้บริหารของ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด และเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร "ISO 9001:2000 Awareness" ให้กับ บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมทั้ง 2 บริษัทเป็นอย่างดี
 
  

Page 13 l 12 l 11 l 10 l 9 l 8 l 7 l 6 l 5 l 4 l 3 l 2 l 1


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY