อบรม "Internal Audit ISO 9001:2000"

       
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "Internal Audit ISO 9001:2000" เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลายๆ องค์กรที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี
 

   
  GSC ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000

       
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัดนฐานะที่ปรึกษา ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บริษัท เจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และยังได้รับรางวัล Your Applaud in Quality Improvement Award จาก บริษัท ไทยฮอนด้า
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 

     
 
OSC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 3 ระบบ

       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัดนฐานะที่ปรึกษาในการจัดทำระบบทั้ง 3 ระบบ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ ริษัท โอ.เอส.คัลเลอร์
ฟูล กรุ๊ป จำกัด
ที่จัดทำระบบและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO 9001:2000 , ISO 14001 และ มอก.18001
 

     
  TPAC ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท ไทย พีเอซี
อินดัสตรี จำกัด
เป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการการพัฒนา และฝึกอบรมทางด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว
 
   

Page 13 l 12 l 11 l 10 l 9 l 8 l 7 l 6 l 5 l 4 l 3 l 2 l 1


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY