บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ได้จัดอบรม ISO 9001:2000 ในภาคใต้

       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
ด้จัดอบรมในหลักสูตร "Requirement ISO 9001:2000" และ"Internal Audit ISO 9001:2000" ให้กับองค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่, บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด, กลุ่ม
บริษัท วู้ดเวอร์ค โปรดักส์ จำกัด
เป็นต้น
 

   
  เป็นวิทยากรบรรยาย ISO 9001:2000

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้เชิญวิทยากรของทาง ริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด เข้าร่วมในการบรรยายให้กับทีมคณะทำงานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
 

   
 STP & I ใช้บริการฝึกอบรม Advance to
ISO 9001:2000


       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
ด้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Advance to ISO 9001:2000 ให้ กับทีมคณะทำงานของกลุ่ม บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ในเครือชิโนไทย ซึ่งได้รับความสนใจ จากผู้เข้าอบรม เป็นอย่างดี
 

   
 ผาแดง ใช้บริการฝึกอบรม ISO 9001:2000 และ
มอก.18001


       บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ได้รับเกียรติจากทาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดตาก ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตร Requirement และ Internal Audit ของระบบ ISO 9001:2000
และ มอก.18001
 

  

Page 13 l 12 l 11 l 10 l 9 l 8 l 7 l 6 l 5 l 4 l 3 l 2 l 1


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY