จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001:2000 & ISO/TS 16949:2002"
  บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001:2000 & ISO/TS 16949:2002" ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2547 โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
 

     
บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด ใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร "TQM & QCC - 7 Tool" และหลักสูตร "สถิติเบื้องต้น และการนำไปใช้"
  บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอขอบคุณบริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการการฝึกอบรมกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้ใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร "TQM & QCC-7 Tools "สถิติเบื้องต้น และการนำไปใช้" เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2547
 

     
จัดอบรมหลักสูตร “ISO 9001:2000 Requirements”
  บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “ISO 9001:2000 Requirements” ในวันที่ 8 เมษายน 2547 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
 

 
บริษัท โอ.เอส. คัลเลอร์ฟูล กรุ๊ป จำกัด ใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร “Quality Awareness” และ “การเชื่อมโยงข้อกำหนดระบบบริหารมาตรฐานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน”
  บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอขอบคุณบริษัท โอ.เอส. คัลเลอร์ฟูล กรุ๊ป จำกัด ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการการฝึกอบรมกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้ใช้บริการฝึกอบรมหลักสูตร “Quality Awareness” และหลักสูตร “การเชื่อมโยงข้อกำหนดระบบบริหารมาตรฐานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน” เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2547 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมของบริษัท จังหวัดปราจีนบุรี
 

 
บริษัท ทริปเปิ้ล ดับบลิว อินดัสทรี จำกัด และ บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด ใช้บริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO 9001:2000 และ 5 ส.
  บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด ขอขอบคุณบริษัท ทริปเปิ้ล ดับบลิว อินดัสทรี จำกัด และบริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด ที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO 9001:2000 และ 5 ส.
     
   

Page Next I13 l 12 l 11 l 10 l 9 l 8 l 7 l 6 l 5 l 4 l 3 l 2 l 1


Menu
::
Home
::

About us

::
Why Anav ?
::
Our Services
::
Our Clients
::
FAQ
::
Links
::
Contact us
 
 
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด
144/96 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4410-1 แฟ็กซ์. 0-2377-0324

  DESIGN BY